Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 18 Şubat 20221/2/2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)de yapılan değişiklikler bültenimizde özetlenmiştir.

Tebliğde yapılan değişiklik ile yurt dışında yerleşik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortağı olduğu yurt dışı mukimi şirketlerin (nitelikleri Merkez Bankasınca belirlenen), yurt dışından transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları Türk lirası cinsinden YUVAM hesapları da KKM kapsamına alınmıştır.

 

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/8)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt dışında yerleşik vatandaşların yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası cinsinden Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesaplarına dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt dışında yerleşik vatandaşlar ile yurt dışında yerleşik vatandaşların sermayedar olduğu,  yasal yerleşim yeri yurt dışında olan ve  nitelikleri Merkez Bankasınca tespit edilen şirketlerin yurt dışından transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası cinsinden Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesaplarına dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

e) Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesabı: (d) bendinde tanımlanan kişilerin yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirasına dönüştürülmesi suretiyle açılan ve Merkez Bankasınca belirlenen usule göre ilave getiri sağlanan vadeli mevduat ve katılma hesaplarını,

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

e) Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesabı: (d) bendinde tanımlanan kişiler ile bu kişilerin sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri Türkiye dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca belirlenen şirketlerin yurt dışından transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirasına dönüştürülmesi suretiyle açılan ve Merkez Bankasınca belirlenen usule göre ilave getiri sağlanan vadeli mevduat ve katılma hesaplarını,

MADDE 5 – (1) Yurt dışında yerleşik vatandaşların ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek YUVAM hesabı açılır.

MADDE 5 – (1) YUVAM hesabı açtırabileceklerin döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek YUVAM hesabı açılır.

Tebliğin 5 inci maddesine yandaki fıkra eklenmiştir.

MADDE 5 – (4) Merkez Bankası, bankanın YUVAM hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir.

 

Tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.