Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımında Kullanılacak Bağlayıcı Şirket Kurallarına İlişkin Duyuru Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 13 Nisan 2020Kişisel verilerin yurtdışına aktarımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun  9.maddesi ile düzenlenmiş olup; kişisel veri aktarılacak ülke, yeterli korumanın bulunmadığı bir ülke ise Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması kaydıyla, açık rızası aranmaksızın, yurt dışına aktarılabilir.

Taahhütnameler Belirlenmişti

Kurul daha önce, yeterli korumanın bulunmadığı ülkelerdeki veri sorumlularına/veri işleyenlere yapılacak aktarımlar kapsamında, taraflarca hazırlanarak Kurul onayına sunulacak taahhütnamelerde bulunması gereken asgari unsurları da belirleyerek ilan etmişti.

Söz konusu taahhütnamelerin Kurul tarafından onaylanması akabinde yurt dışına veri aktarımı yapılabilmektedir.

Çok Uluslu Şirketler İçin Pratik

Ancak söz konusu taahhütnameler, genellikle şirketler arasında gerçekleştirilecek iki taraflı veri aktarımlarını kolaylaştırmakta, çok uluslu şirket toplulukları arasında yapılacak veri aktarımlarında pratik bir uygulama sağlamamaktaydı. Bu nedenle Kurul, 10 Nisan 2020 tarihinde yayınladığı duyuru ile söz konusu şirketler arasında gerçekleştirilecek uluslararası veri aktarımlarında kullanılmak üzere bir diğer yöntem olarak Bağlayıcı Şirket Kuralları’nı belirledi.

Bağlayıcı Şirket Kuralları, yeterli korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu şirket toplulukları için kişisel verilerin yurt dışına aktarımında kullanılabilecek ve yeterli bir korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesini sağlayan veri koruma kurallarını ifade etmektedir. Bu kapsama giren şirketlerin, Kurul’un yayınladığı ilgili formu doldurup gerekli talimatları izleyerek Kurum’a Bağlayıcı Şirket Kuralları başvurusu yapması gerekmektedir.

Kurul İznine Tabi

Kurul, duyurusunda, Kanun’un 9. maddesi gereğince, söz konusu başvuruların Kurul iznine tabi olduğunun da altını çizdi.

Kurul’un yayınladığı bağlayıcı şirket kurallarına ilişkin form ve yardımcı dokümana aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Veri Sorumluları İçin Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formu

Veri Sorumluları İçin Bağlayıcı Şirket Kurallarında Bulunması Gereken Temel Hususlara İlişkin Yardımcı Doküman

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun ilgili duyurusuna bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,