Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerini Türk Lirasına Dönüştüren Firmalara Döviz Dönüşüm Desteği Sağlayan 2023/5 Sayılı Merkez Bankası Tebliği Yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 30 Ocak 2023Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerini Türk Lirasına Dönüştüren Firmalara Döviz Dönüşüm Desteği Sağlayan 2023/5 Sayılı Merkez Bankası Tebliği Yayımlandı.

 

 

26.01.2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)” yayımlanmıştır.

 

Tebliğde, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankasına satılması ile Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde firmalara sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslardan bahsedilmektedir.

 

Bu düzenlemeden bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiliğe haiz firmalar yararlanabilecektir.

 

Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerin Merkez Bankasına Satılmasında Döviz Dönüşüm Desteği Sağlanması

 

· Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin bankalar üzerinden  Merkez Bankasına satışı sırasında, Merkez Bankasınca belirlenecek süre boyunca döviz alımı yapmama taahhüdünde bulunulması şartıyla, firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği ödenecektir. Taahhütler için hesaplanan döviz dönüşüm desteği tutarı Merkez Bankasınca firmaya ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacaktır.

 

· Merkez Bankasına satışı yapılacak dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankaca yapılacaktır.

 

Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerin Türk Lirası Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinde Döviz Dönüşüm Desteği Sağlanması

 

·      Yurda getirilen yurt dışı kaynaklı dövizin en az yüzde 40’ı Merkez Bankasına satıldıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmının dönüşüm kuru üzerinden Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi ve Merkez Bankasınca belirlenecek süre boyunca Merkez Bankasına satılan tutardan daha fazla döviz alımı yapmama taahhüdünde bulunulması şartıyla, taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği sağlanacaktır.

 

·      Dönüşümü yapılacak döviz cinsleri, açılacak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının vadeleri ile diğer usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir ve usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf ödemesine tabi olunabilecektir.

 

·      Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülecek dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankaca yapılacaktır.

 

Döviz Alımı Yapmama Taahhüdünün Yerine Getirilmemesi

 

·      Bu Tebliğ kapsamında firmalarca verilen döviz alımı yapılmaması taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde döviz dönüşümü desteği tutarları ilgili dönem boyunca oluşan pozitif kur farkı eklenerek ve döviz dönüşümü desteğinin ödenme tarihinden taahhüdün yerine getirilmediğinin tespiti tarihine kadar geçen süre için tespit tarihinde geçerli olan Merkez Bankasının ilan ettiği en yüksek gecelik borç verme faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte bankalarca tahsil edilerek Merkez Bankasına aktarılacaktır.

 

·      Taahhüdünü yerine getirmeyen firmaların Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanım talepleri, taahhüdün yerine getirilmediğinin tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kabul edilmeyecektir.

 

·      Aracılı ihracat sözleşmesi kapsamında Dış Ticaret Sermaye Şirketleri tarafından yurda getirilen dövizlerin Dış Ticaret Sermaye Şirketine ürün tedarik eden firmalar adına satışı yapılır. Bu durumda, bu Tebliğin uygulanması bakımından döviz satışının tedarikçi firmaca yapıldığı kabul edilecektir.

 

Son olarak, grup firmalarının bu Tebliğ kapsamında vereceği taahhütler ana ortaklıklarını da bağlayacaktır.

 

Tebliğ 26/01/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

 

Saygılarımızla,