YMM ve SMMM’lerin Gümrük Kanunu'na Göre Eksik ya da Hatalı Beyan Nedeniyle Cezai Sorumluluğu Bulunmadığına ilişkin Mevzuat Sirküleri TÜRMOB Tarafından Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 09 Aralık 2021TÜRMOB tarafından; Gümrük Beyannamelerinde "Gümrük Beyannamelerinde Mali Sorumlu" başlığı altında YMM ve SMMM'lerin adı, soyadı ve vergi numaralarının yazılması gerekliliği ile ilgili olarak yapılan bilgi edinme taleplerine verilecek cevaplara dayanak teşkil etmesiyle ilgili görüş talebine istinaden, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan cevap yazısında özetle;

·         1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tesis edilen gümrük birliği kapsamında tüm gümrük beyanları için tek bir beyan formatının kullanıldığı,

·         Mali sorumlu kişisine ait bilgilerin beyan edilmesinin "Tek İdari Belge" uygulamasının gereği olduğu,

·         Beyannamenin 9 no.lu kutusunda YMM veya SMMM’nin adı, soyadı ve vergi numarasının yazılmasının zorunlu olduğu,

·         9 no.lu kutunun eksik ya da hatalı doldurulması kabahat fiili olarak nitelendirildiğinden bu kabahat karşılığında, beyan sahibi ve/veya temsilcisine Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesine göre ceza uygulanması gerektiği,

·         4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun dolaylı temsil hükümleri çerçevesinde temsil görevi bulunmayan YMM veya SMMM’lerin eksik ya da hatalı beyan nedeniyle Gümrük Kanunu'na göre cezai sorumluluğunun bulunmadığı belirtilmiştir.