Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Stopaj Oranı %5’e yükseltildi

Yayınlanma Tarihi: 04 Şubat 2021Özet: 04.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakediş ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca uygulanacak tevkifat oranı %3’ten %5’e çıkarılmıştır.

 

Açıklamalar: 04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. Söz konusu karar uyarınca; Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. ve 30. maddeleri kapsamında birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara bu işleri ile ilgili yapılan hakkediş ödemeleri üzerinden uygulanan stopaj oranı %5 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Söz konusu karar, 01.03.2021 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

Ek: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3491)