Yevmiye Defteri Kapanış Onayına İlişkin Hatırlatma

Yayınlanma Tarihi: 01 Haziran 20166102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6455 sayılı Kanun ile değiştirilen 64. maddesi uyarınca yevmiye defterinin kapanış onayının izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar Noter'​​​e yaptırılması gerekmektedir.

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in “Kapanış onayı yapılacak defterler ile onay zamanı ve şekli” başlıklı 15’inci maddesinde de, yevmiye defterinin izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip, son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanmasının zorunlu olduğu açıklanmıştır.

Bu kapsamda, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin yevmiye defterlerinin kapanış tasdikinin Haziran ayı sonuna kadar notere yaptırılması gerekmektedir. Özel hesap dönemine tabi olan işletmeler, mali yılı takip eden 6ncı ayın sonuna kadar bu işlemleri tamamlamalıdır.
​​
Elektronik defter kullanıcıları için ise, mali dönemin son ayına ait defter sisteme başarılı bir şekilde yüklenip beratının alınması kapanış onayı yerine geçmekte olup, elektronik defter kullanıcıları ayrıca noterden herhangi bir işlem yaptırmaya ihtiyaç duymamaktadır. 
Diğer yandan, Türk Ticaret Kanunu’nun 562’nci maddesi uyarınca yasal defterlerin tasdikini yaptırmayanlar 5.209,00 TL idari para cezası ile cezalandırılacaktır.

Yukarıda yer verilen konularla ilgili sorularınız için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,