Yerli ve Yabancı Film Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oranında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 23 Aralık 2020Özet: Yerli ve yabancı film gösterimlerinde Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilen eğlence vergisi oranı, 31.05.2020 tarihine kadar %0 olarak uygulanacaktır.


Açıklamalar

 

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3320 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 09.12.1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Karara geçici madde eklenmiştir.

 

Söz konusu geçici madde uyarınca, yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere %0 olarak tespit edilmiştir.

 

Buna göre, yerli ve yabancı film gösterimleri için daha önce %10 olarak uygulanan eğlence vergisi oranı, 31.05.2021 tarihine kadar %0 olarak uygulanacaktır.

 

Söz konusu karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,