Yenilenmiş Cep Telefonlarında KDV Oranı Yüzde 1’e İndirildi

Yayınlanma Tarihi: 30 Eylül 202130 Eylül 2021 Tarihli ve 31614 Sayılı Resmî Resmi Gazete’de yayımlanan; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4517 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranında indirim yapıldı.

Mezkûr Karar uyarınca; Ticaret Bakanlığı tarafından 22 Ağustos 2020 tarih ve 31221 Resmi Gazete'de yayımlanan “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan Kullanılmış Cep Telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilmek suretiyle teslimleri 1 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere % 18 yerine % 1 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Ancak, yine bahse konu Karar uyarınca iade hakkı doğuran işlem olarak kabul edilmeyen bu tür satışlar (teslimler) nedeniyle yüklenilen KDV indirimli oran kapsamında mükelleflere iade edilmeyecektir.