Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar’da Yapılan Değişiklikler

Yayınlanma Tarihi: 23 Ocak 2018Özet: 2017/11133 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 20 Ocak 2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

11133 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 20.01.2018 tarih ve 30307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Karar'da yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

15.06.2012 tarihli ve 2012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendinde yapılan değişiklikler:

  1.  "Denizyolu veya havayolu ile yük ve /veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar"

2017/11133 sayılı BKK yayımlanana kadar sadece "denizyoluyla" yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar öncelikli yatırım kapsamında değerlendiriliyor ve bu yatırımlar yapıldığı bölgeye bakılmaksızın 5. Bölge teşviklerinden yararlandırılıyordu. Yapılan son değişiklikle birlikte, "havayolu ile yük ve veya yolcu taşınmasına yönelik yatırımlar" da bu kapsama dâhil edilmiştir.

"Öncelikli yatırımların" 2012/3305 sayılı Kararname'nin 17. maddesinde tek tek sıralanmaktadır. Öncelikli yatırımlar, yapıldıkları yatırımın yerine bakılmaksızın 5. bölge desteklerinden yararlanabilmektedir. Öncelikli bir yatırım gerçekleştiren yatırımcının 5. Bölge için sağlanan ve aşağıda belirtilen desteklerden yararlanması mümkündür:

  • KDV İstisnası

  • Gümrük Vergisi Muafiyeti

  • 7 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

  • %40 Yatırıma Katkı Oranı ile %80 Oranında Vergi İndirimi

  • 700 Bin TL'ye kadar Faiz Desteği

  • Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırımcının "yatırıma katkı oranının %80'sini yatırım döneminde" kullanabilmektedir.

Aynı Karar'ın 18'inci maddesinin dördüncü fıkrasında gerçekleşen değişiklikler:

"(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü veya 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır."

Aynı Karar'ın EK-2B sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı tablosunda İstanbul ilinin yer aldığı satıra "37" sektör numarası ilave edilmiş, aynı tablonun 2 numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış, 4 ve 6 numaralı dipnotları ile 10 numaralı dipnotunun (ç) bendinde yapılan değişiklikler:

"4-6'ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir."

"6-6'ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

"ç) Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dâhil)."

Asgari sabit yatırım tutarı 200 milyon TL olan "liman ve liman hizmetleri yatırımları ile havalimanı yatırımları" 2017/11133 sayılı BKK öncesinde Büyük Ölçekli Yatırımlar kapsamında teşviklerden yararlanıyor; ancak "hava limanı yer hizmetleri yatırımları" bu kapsamda değerlendirilmiyordu. Yapılan son değişiklikle bu yatırımlar da büyük ölçekli yatırımlar kapsamına alınmıştır.

2017/11133 sayılı BKK öncesinde "hava taşıtlarının ve motorlarının bakım ve onarımı" yatırımları Ankara, Antalya, Samsun gibi illerde bölgesel teşviklerden yararlanabiliyorken; İstanbul'da bu kapsamda yapılacak yatırımlar bölgesel teşviklerden yararlandırılmamaktaydı. Yeni dönemde, İstanbul'da yapılacak ve asgari yatırım tutarı bir milyon TL ve üzerinde olacak "hava taşıtlarının ve motorlarının bakım ve onarımı yatırımları" artık bölgesel teşviklerden yararlanacaktır.

İstanbul'da yapılacak bu yatırımların yararlanabileceği bölgesel teşvikleri de KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, 2 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, %15 Yatırıma Katkı Oranı ile %50 Oranında Vergi İndirimi, ve Yatırım Yeri Tahsisi olarak özetlenebilmektedir.

Aynı Karar'ın EK-3 sayılı ve "BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR" başlıklı ekinin 3 numaralı sırasında meydana gelen değişiklikler:

3.  Liman ve Liman hizmetleri Yatırımları
ile Havalimanı  200  ve Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları

          
2017/11133 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'da yapılan değişiklikler 20.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir ve Karar hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülmektedir.

Ek- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar

Saygılarımızla, 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde +90 (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da eakin​@kpmg.com elektronik posta adresinden Emrah Akın ve osoyuer@kpmg.com ​adresinden Onur Soyuer ile irtibat kurmanızı rica ederiz.