Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 08 Nisan 20162016/20 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı
8.4.2016

​Özet: 08.04.2016 tarih ve ​​​289678 sayılı Resmi Gazete'de​ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.

Açıklamalar:

15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı BKK ile yürürlüğe giren ''Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar''da yer alan ve uygulama süresi 31 Aralık 2016’da sona erecek olan desteklerin uygulama süresi, yayımlanan yeni Karar ile 2017 yılının sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu Karar, yayım tarihi olan 8 N​isan 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Desteklerde Süre Uzatımı ve Uygulama Değişiklikleri

  • ​Faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi süreleri ve kurumlar vergisi indirimi uygulamasına ilişkin 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla başlayan yatırımlar için sona eren avantajlı süre ve oranlar birer yıl uzatılmıştır (31 Aralık 2015 tarihi, 31 Aralık 2016 olarak ve 1 Ocak 2016 tarihi, 1 Ocak 2017 olarak değiştirilmiştir.)

  • Direk soğutmalı slab döküm ve ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar “öncelikli yatırım” kapsamına alınmıştır.

  • Bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlere ilişkin tablonun (Karar Ek-2B) dipnotlarına turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları eklenmiştir. Böylelikle kapsam dahilindeki turizm yatırımları da bölgesel desteklerden faydalanabilecektir.

  • ''Büyük Ölçekli Yatırımlar''ın kapsamı genişletilmiş ve liman ve liman hizmetleri yatırımlarına “havalimanı yatırımları” da eklenmiştir.

  • Karara geçici madde 6 ve 7 eklenmiştir: 

- Geçici madde 6’ya göre, güvenlik sorunu sebebiyle tamamlanamayan yatırımlara bu yatırımların tamamlanabilmesi için ek süre verilebilecektir. Madde aşağıdaki gibidir:

Geçici Madde 6: Güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 1 Haziran 2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen Belgede öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebilir”

- Geçici madde 7’ye göre ise 1 Ocak 2015 tarihinden sonra teşvik belgesi alan yatırımcılar, bu Karar'da, kendi faydalarına olacak desteklerden, istemeleri halinde, yararlanabilecektir. Madde aşağıdaki gibidir:

“Geçici Madde 7: Bu maddeyi ihdas eden Kararın 1.maddesi ile lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde, 1 Ocak 2015 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır” 

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Saygılarımızla,

Ek- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar​