Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 04 Mayıs 2017Özet: 15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik yapan Karar 3 Mayıs 2017 tarihli ve 30055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Açıklamalar

Bu Karar ile ana Karar'daki iki hususta değişikliğe gidilmiştir.

Bahsi geçen Karar'ın 1'inci maddesi ile;

  • Lisanlı depoculuk yatırımları,

  • Nükleer enerji santrali yatırımları,

öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır. Bu değişiklik ile birlikte, bahsi geçen yatırımlar için 5. Bölgede uygulanmakta olan teşvikler geçerli olacaktır. Ancak, bu yatırımların 6. Bölgede yapılması halinde, 6. Bölge için geçerli olan teşviklerden yararlanılacaktır.

Diğer yandan, bu Karar'ın 2'nci maddesi ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4'üncü ve 5'inci Bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlara 6'ncı Bölge desteklerinin sağlanması yönündeki düzenlemenin yürürlük tarihi olan 22.02.2017 üzerinde, 22.11.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde değişiklik yapılmıştır.

Ek- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Saygılarımızla,