Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 17 Ağustos 2017Özet: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 17 Ağustos 2017 tarih ve 30157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın 17. Maddesinin birinci fıkrasına ekleme yapılmıştır.

Açıklamalar

15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın 17. Maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

" Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları."

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı'nın "Öncelikli Yatırım Konuları" başlıklı 17. maddesine eklenen bent ile yukarıda yer alan yatırım konusu öncelikli yatırım konuları arasında yer bulmuştur. Bu kapsamda, yukarı yer alan yatırım konusu ile birlikte söz konusu Karar'ın 17. maddesinde yer alan diğer yatırım konuları "Öncelikli Yatırım Konuları" olarak değerlendirilecek olup, 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalandırılabilecektir. Bu yatırımların 6. bölgede yer alması halinde ise bulunduğu bölge desteklerine tabi olacaktır.

Bakanlar Kurulu Kararı'na yapılan ekleme 17.08.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Ek- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

Saygılarımızla,