Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 6923 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10 Mart 2023 Tarih ve 32128 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 10 Mart 2023Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 6923 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 10 Mart 2023 Tarih ve 32128 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

10.03.2023 tarih ve 32128 Sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar’ın 1. maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 16. maddesinin ikinci fıkrasına “elektrik enerjisi üretimine ilişkin yatırımlara” ibaresi eklenerek bu yatırımlara yatırım yeri tahsis edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Karar’ın 2. maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın 17/1 maddesine aşağıdaki bent eklenmiş ve depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı ve epoksi kaplı öngerme halatı vb. üretimine ilişkin yatırımlar öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir.

-          ”(dd) US-97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik İzolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.).”

 

Karar’ın 3. maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Yatırım süresi ve tamamlanma vizesi başlıklı 24. maddesinin 10. fıkrasına bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen lisanssız güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların ibaresi eklenmiş olup, bu yatırımların tamamlama vizesinin, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin tebliğle belirlenen yeminli mali müşavir raporunu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kararın 4. maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a Geçici Madde 16 ve 17 eklenmiştir. Geçici Madde 16 ile 06.02.2023 tarihinden önce müracaat edilen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden deprem bölgelerinde devam eden yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresi herhangi bir talep alınmaksızın 3 yıl uzatılmıştır.

 

Geçici Madde 17 ile depremden etkilenen il ve ilçelerdeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile 31.12.2024 tarihine kadar yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında,

 

a)  Yatırımların finansmanı için kullanılan kredilere ve yapılan finansal kiralama borçlanmalarına ilişkin 2. maddenin 9. fıkrasında belirtilen geri ödeme yükümlülüklerinin, 3/2023 dönemi vadesinden 3/2025 dönemi vadesine kadar (belirtilen dönem vadeleri de dâhil) yerine getirilememesi durumunda, faiz veya kâr payı desteği ödemeleri açısından geri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmediği yönünde işlem tesis edilmez ve geri ödeme yükümlülüğünün ödeme tarihlerinden sonra yerine getirilmesi durumunda İse yükümlülüğün vadesinde yerine getirildiği kabul edilerek destek ödemesi yapılacağı,

 

b) Kullanılan kredinin bakiye kısmının tahsil ve tasfiyesi için kullanılacak ve teşvik belgesinin yatırım süresi içinde aracı kurum tarafından Bakanlığa bildirimi yapılacak olan yeniden finansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmeyeceği

 

hüküm altına alınmıştır.

 

Söz konusu Karar’ı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.