Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5548 Sayılı Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 16 Mayıs 2022Özet: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 5548 Sayılı Karar 13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Söz konusu karar ile özetle aşağıdaki değişiklik yapılmıştır:

-          Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Ek-7 sayılı “ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK İLÇELER” başlıklı tablosu güncellenmiştir.

Söz konusu değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.