Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın Uygulanmasına ilişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 24 Şubat 2022Özet: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ((NO: 2022/1) 24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Söz konusu tebliğ ile özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

·         Hatırlanacağı üzere, 25 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/2 No.lu Tebliğ ile yurt dışından temin edilecek güneş panelleri teşvik kapsamından çıkarılmıştı. Bu defa yurt dışından temin edilecek güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri de yatırım teşvik kapsamından çıkarılmıştır.

·         Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek kanat, jeneratör ve türbinler yatırım teşvik kapsamından çıkarılmıştır.

Yapılan değişikliklerin tamamına bültenimizin devamında yer verilmiştir.

1.       Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (f) bendi eklenmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

e) (Ek:RG-25/6/2016-29753) Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri değerlendirmeye alınmaz.

e) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri,

 

f) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek kanat, jeneratör ve türbinler,

 

2.       Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

3.       Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.