Yatırım Teşviklerinde Mobilya İmalatına ilişkin Değişiklikler

Yayınlanma Tarihi: 22 Haziran 2018Özet: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 22 Haziran 2018 tarihli ve 30456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar​'da değişiklikler yapılmıştır.

Açıklamalar

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu kararın EK2A sayılı ve Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri" başlıklı tablosunda 39 numaralı sektör koduna karşılık gelen US-97 Kodu "361, 3692, 3693, 3694, 3699, 3.02-05, 3699.3.18" ve "Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler" başlığı altındaki açıklama "mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı tablonun 40 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararında yapılan ekleme 22.06.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Ek- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Saygılarımızla, ​