Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatında Aranacak Belgelere İlave Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2016Özet: 28 Nisan 2016 tarih ve 29697 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/1 Sayılı Tebliğ ile, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğ'in 6. maddesinin 1. fıkrasına, “ı’’ bendi eklenmiştir.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğ'in 6. maddesine “ı) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulacak olan ithal makine teçhizat listesi ve bu listeye ait başvuru numarası.”’ bendi eklenmiştir.

Teşvik Belgesi Müracaatında Aranacak Belgeler

2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 6. maddesinin 1. fıkrasında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda Bakanlıkça istenecek belgeler sıralanmıştır. ​Önceki başvurularda toplam 10 başlık altında bilgiler istenirken, anılan Tebliğ ile ilave olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulacak olan ithal makine teçhizat listesi ve bu listeye ait başvuru numarasının da talep edilen bilgilere eklenmesi istenmiştir.

Söz konusu değişiklik 02.05.2016 tarihinde itibaren geçerli olacaktır.

Saygılarımızla

Ek- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/1)​