Yatırım Teşvik Belgeli İmalat Yatırımlarında KDV İade ve Kurumlar Vergisi Teşviklerine İlişkin Süreler Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2019Özet: Katma Değer Vergisi Kanunu'nun Geçici 37'nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geçici 9'uncu maddesinin uygulanma sürelerinin uzatılmalarına ilişkin 29.12.2019 tarihli ve 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

  • Katma Değer Vergisi Kanunu'nun Geçici 37'nci maddesi kapsamında, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunmaktadır. 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 ve 2021 yılları için de yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi iade alınabilecektir.

  • İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2020 - 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.​

Söz konusu Karar 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla,