Yabancı Paraların Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlarda İstisna Uygulamasına İlişkin 19 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Tebliği Taslağı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 02 Şubat 2022Bilindiği üzere 7352 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa Eklenen Geçici 14 üncü madde kapsamında yabancı paraların Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinden elde edilen kazançlar istisna kapsamına alınmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde 29 Ocak 2021 tarihinde istisna uygulamasına ilişkin 19 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği taslağını yayımlamıştır.

Tebliğ taslağı ile özet olarak aşağıda yer alan konulara ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

  • İstisnanın kapsamı ve yararlanabilecek olanlar,
  • Dördüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk Lirasına çevrilen yabancı paralara ilişkin istisna uygulaması,
  • Yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna,
  • Türk Lirasına dönüşüm tarihinde oluşan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna,
  • Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarının dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kazançlarda istisna,
  • Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından vade tarihinde elde edilen kazançlarda istisna,
  • Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan mükelleflerin Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrası karşısındaki durumu,

19 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Tebliğ taslağına aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

19 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağı