Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 553) Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 09 Ekim 2023Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 553) Resmi Gazete’de Yayımlandı

7/10/2023    tarih ve 32332    sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 553 Seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile 531 Seri Nolu Genel Tebliğ’de;

        Alınacak teminat türlerine sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin eklenmesine,

        Teminatın iadesi, paraya çevrilmesi ve teminatın haiz olması gereken şartlar ile ceza uygulamasına,

        Banka teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetleri örneklerine,

        Alınan teminatların EPDK’ya bildirilmesine,

ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Tebliğ, bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.