Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 549) Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 09 Ekim 2023Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 549) Resmi Gazete’de Yayımlandı

7 Ekim 2023 tarih ve 32332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 549) ile yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir;

        24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’nin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “, elektrik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik Öncesi Tebliğ Düzenlemesi

Değişiklik Sonrası Tebliğ Düzenlemesi

Giriş ve konu

 

MADDE 1 –

b) Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğuna,

Giriş ve konu

 

MADDE 1 –

 

b) Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik ortamda bildirim zorunluluğuna,

 

        Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “, elektrik” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Değişiklik Öncesi Tebliğ Düzenlemesi

Değişiklik Sonrası Tebliğ Düzenlemesi

Tanımlar ve kısaltmalar

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 

 

ç) Akaryakıt: Akaryakıt istasyonlarında taşıtlara perakende olarak satılan benzin ve motorini (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri bu Tebliğ kapsamında akaryakıt olarak kabul edilecektir.),

Tanımlar ve kısaltmalar

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 

 

ç) Akaryakıt: Akaryakıt istasyonlarında taşıtlara perakende olarak satılan benzin ve motorini (LPG, doğalgaz ve benzerleri bu Tebliğ kapsamında akaryakıt olarak kabul edilecektir.),

 

        Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“YN Pompa ÖKC’nin ABÜ’sü ile pompa ünitesi arasındaki iletişime ilişkin bağlantıların mühürleme işlemi Başkanlık ve Türk Standardları Enstitüsü arasında yapılacak protokol çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılacaktır.”

 

Değişiklik Öncesi Tebliğ Düzenlemesi

Değişiklik Sonrası Tebliğ Düzenlemesi

(3) Bakanlıkça onaylanacak YN Pompa ÖKC’lerin aşağıda yer verilen teknik özelliklere sahip olması gerekmektedir:

 

 

ı) YN Pompa ÖKC’nin ABÜ’sü ile pompa ünitesi ve EPDK mevzuatı gereğince kullanılmakta olan istasyon otomasyon sistemleri arasındaki iletişim, pompa ünitesindeki merkezi işlem birimi (CPU), totalizatör ve benzeri satış miktar bilgilerini tutan donanımların değişimlerini anlayacak ve takip edecek şekilde, GMP-3 veya ÖKC üreticileri, ABÜ üreticileri, pompa üreticileri ile otomasyon firmaları tarafından geliştirilen güvenli ve şifreli iletişim protokollerine göre sağlanmalıdır. Bu kapsamda pompa üreticileri ve/veya yetkili servisleri de ÖKC üreticilerine, YN Pompa ÖKC ve pompa ünitesi arasındaki iletişimin sağlanması hususunda gerekli teknik desteği sunmak zorundadırlar. YN Pompa ÖKC ile pompa ünitesi arasındaki bağlantı doğrudan (YN Pompa ÖKC mühürlü bölümü içinde yer alan ABÜ üzerinden) olacak, ikisi arasında herhangi bir aparat, dönüştürücü veya benzeri bir cihaz bulunmayacaktır.

(3) Bakanlıkça onaylanacak YN Pompa ÖKC’lerin aşağıda yer verilen teknik özelliklere sahip olması gerekmektedir:

 

ı) YN Pompa ÖKC’nin ABÜ’sü ile pompa ünitesi ve EPDK mevzuatı gereğince kullanılmakta olan istasyon otomasyon sistemleri arasındaki iletişim, pompa ünitesindeki merkezi işlem birimi (CPU), totalizatör ve benzeri satış miktar bilgilerini tutan donanımların değişimlerini anlayacak ve takip edecek şekilde, GMP-3 veya ÖKC üreticileri, ABÜ üreticileri, pompa üreticileri ile otomasyon firmaları tarafından geliştirilen güvenli ve şifreli iletişim protokollerine göre sağlanmalıdır. Bu kapsamda pompa üreticileri ve/veya yetkili servisleri de ÖKC üreticilerine, YN Pompa ÖKC ve pompa ünitesi arasındaki iletişimin sağlanması hususunda gerekli teknik desteği sunmak zorundadırlar. YN Pompa ÖKC ile pompa ünitesi arasındaki bağlantı doğrudan (YN Pompa ÖKC mühürlü bölümü içinde yer alan ABÜ üzerinden) olacak, ikisi arasında herhangi bir aparat, dönüştürücü veya benzeri bir cihaz bulunmayacaktır. YN Pompa ÖKC’nin ABÜ’sü ile pompa ünitesi arasındaki iletişime ilişkin bağlantıların mühürleme işlemi Başkanlık ve Türk Standardları Enstitüsü arasında yapılacak protokol çerçevesinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılacaktır.

 

Söz konusu Tebliğ, bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.