Vergi Resim Harç İstisna Belgesi İptallerinin Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 13 Mayıs 2019Özet: İhracat taahhüdünün kapatılmaması sebebiyle iptal edilen vergi resim harç istisna belgelerinin kapatma işlemlerinin yapılabilmesini teminen, 3 ay içerisinde Bakanlığa başvurulması halinde iptal işleminin geri alınabilmesini sağlayan düzenleme yapıldı.  

Açıklamalar

18.05.2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'in 18. maddesinde, ihracat taahhüdünün kapatılması için Tebliğ'in 10. maddesinde belirtilen sürede ilgili TCMB şubesine müracaat edilmemesi halinde, söz konusu vergi resim harç istisna belgesinin Bakanlıkça iptal edilebileceği belirtilmektedir. Ancak, vergi resim harç istisna belgesi iptaline ilişkin olarak belge sahibine yapılan tebligatı müteakip 3 ay içerisinde Bakanlığa başvurulması halinde, söz konusu belgenin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen (müeyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) iptal işlemi geri alınabilmektedir.

11.05.2019 tarihli ve 30771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4)" ile getirilen geçici düzenlemeyle, Tebliğ'in yürürlüğe girdiği 11.05.2019 tarihinden önce yukarıda belirtilen sebeple iptal edilmiş ve iptal işleminin geri alınması için Bakanlığa başvurulmamış vergi, resim, harç istisnası belgelerinin kapatma işleminin yapılabilmesini teminen, (belge kapsamında kısmen ya da tamamen müeyyide tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde Ticaret Bakanlığı'na başvurulması halinde, söz konusu belgenin iptal işleminin geri alınabilmesine olanak sağlanmıştır.

İlgili tebliğ yayım tarihi olan 11.05.2019'da yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

Ek: İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/4)

Saygılarımızla,