Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Sıra No.lu Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 16 Haziran 202216.06.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Sıra No.lu “Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yapılan değişiklikler bültenimizde açıklanmıştır.

·       19/6/2001 tarihli ve 24437 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nin “III- DİĞER MALİ İŞLEMLER” başlıklı bölümünün “Yetkili Müesseselerce Yapılan İşlemler” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan “3.000 Amerikan Doları” ibaresi “5.000 Amerikan Doları” olarak değiştirilmiştir.

 

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği

(Sıra No: 2)

DEĞİŞİKLİKTEN SONRA

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Sıra No:5)

4. Yetkili Müesseselerce Yapılan İşlemler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğler uyarınca kurulan ve kurulacak olan yetkili müesseseler,  3.000 Amerikan Doları  veya muadili efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri de yapacaklardır.

Bu madde hükmü bankalar, özel finans kurumları ve posta merkezleri için de geçerlidir.

 

4. Yetkili Müesseselerce Yapılan İşlemler

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğler uyarınca kurulan ve kurulacak olan yetkili müesseseler, 16.06.2022 tarihinden itibaren 5.000 Amerikan Doları (Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 5) veya muadili efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri de yapacaklardır.

Bu madde hükmü bankalar, özel finans kurumları ve posta merkezleri için de geçerlidir.

 

 

·       Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.