Vergi Davalarının Danıştay'da Temyizi İçin Parasal Sınır Düzenlemesini İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 18 Ekim 2023Vergi Davalarının Danıştay'da Temyizi İçin Parasal Sınır Düzenlemesini İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin vergi davalarının Danıştay'da temyizi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 46. Maddesinde yer alan parasal sınır düzenlemesini iptal ettiği E: 2023/36, K: 2023/142 sayılı Kararı 13 Ekim 2023 tarih ve 32338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 46. Maddesi hükümlerince, konusu belli bir miktar paraya tekabül eden vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalarda, temyiz kanun yoluna başvurulabilmesi için uyuşmazlık konusu parasal tutarın belli bir tutarın üzerinde olması gerekmektedir. (İlgili sınır 2023 yılı için 581.000 TL olup bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında güncellenerek artmaya devam etmektedir)

Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararı ile Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında verdikleri kararların Danıştay'da temyiz edilebilmesi için belirli bir parasal sınırın üstünde olması gerektiğine dair kanun hükmü iptal edilmiştir.

Söz konusu iptal hükmü kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 13 Ekim 2023 tarihinden dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararı, bülten ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.