“Vergi affı” ve “vergi yapılandırması” olarak bilinen kanun” teklifi meclise sevk edildi.

Yayınlanma Tarihi: 30 Ocak 2023“Vergi affı” ve “vergi yapılandırması” olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” Teklifi Meclise Sevk Edildi

 

Özet: ''Vergi Affı'' ve ''Vergi Yapılandırması'' olarak bilinen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi Meclise Sevk Edildi.

 

Açıklamalar:

Söz konusu teklif;

·         ​Kesinleşmiş alacakların,

·         Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların,

·         İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin,

yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

Bununla birlikte Teklif’de ayrıca;

·         ​Matrah ve vergi artırımı,

·         İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,

·         Genç girişimci istisna tutarı,

·         Damga Vergisi Kanunu’na geçici madde ihdası

·         Harçlar Kanunu’na bağlı 4 sayılı tarifeye ilave yapılması

·         Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine ilave yapılması

·         4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun Geçici 2’nci maddesinde değişiklik yapılması

·         5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde değişiklik yapılması,

·         5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinde değişiklik yapılması,

·         5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesi kapsamında yapılan devir işlemlerine ilişkin finansman giderlerine

ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır.

 

 

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

 

Saygılarımızla,