VERBİS'e Kayıtta İstisnalar Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 16 Mayıs 2018Özet: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 15 Mayıs 2018 tarihli ve 30422 sayılı Resmi Gazete​'de yayımlanan 02/04/2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kararı ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca, Veri Sorumluları Sicili'ne ("VERBİS") kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumlularına ilişkin istisnaları belirlemiştir.

Açıklamalar

Karar uyarınca, aşağıdaki kapsamda yer alan Veri Sorumluları'nın VERBİS sistemine kayıt yükümlülüklerine istisna getirilmiştir:

  • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler.

  • 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Noterler.

  • 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na göre kurulmuş derneklerden, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'na göre kurulmuş vakıflardan, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı çerçevede ve yalnızca kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler.

  • 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre kurulmuş siyasi partiler.

  • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar.

  • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler.

VERBİS sistemi henüz kullanıma açılmamış olsa da, Kurul'un kararı ile istisnaların belirlenmiş olması VERBİS sistemi ve veri sorumlularının yükümlülükleri hususundaki çalışmaların hızlandığını gösteriyor.

Ek- Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/04/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı Kararı

Saygılarımızla,