VERBİS Kayıt Süresi Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 05 Eylül 2019Özet: Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") kendi internet sitesinde, VERBİS kayıtları için son kayıt tarihinin uzatılması hakkında duyuru yayımladı.

Açıklamalar

Kurul kararında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurum'a intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirildiği belirtilmiş olup, bu kapsamda Kurul'un 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile,

  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının

  • Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Ancak,

  • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 31.03.2020 son kayıt tarihinde ve,

  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için 30.06.2020 son kayıt tarihinde,

herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Ek- VERBİS'e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru​

Saygılarımızla,