VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 23 Haziran 2020Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”)’ne son kayıt tarihini bir kez daha uzattı.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 16. maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmak zorundadır.

Bugün itibariyle Kurul bir kez daha VERBİS’e son kayıt tarihini uzattı. 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

v  Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,

v  Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,

v  Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.03.2021 tarihine,

v  Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.03.2021 tarihine,

uzatılmasına karar verilmiştir.

Veri Sorumluları

Belirlenen Kayıt Tarihi

Uzatılan Son Kayıt Tarihi

Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan veri sorumluları

 

30.06.2020

30.09.2020

Yurtdışında yerleşik veri sorumluları

 

30.06.2020

30.09.2020

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları

 

30.09.2020

31.03.2021

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

 

31.12.2020

31.03.2021

 

Kurul, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcilerinin Covid-19 virüs salgını kapsamında, bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olması ve/veya uzaktan/dönüşümlü çalışma modellerine geçilmesi sebebiyle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamaması ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilememesi neticesinde sunulan talepler sebebiyle, VERBİS kayıt sürelerinin uzatılmasına karar vermiştir.

İlgili karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6750/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU