VERBİS’e Kayıtlara ilişkin Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 2020Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) ilişkin bir duyuru yayımladı.

Kurum tarafından; Hazine ve Maliye Bakanlığından elde edilen 2019 yılı verilerine göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olduğu görülmesine rağmen 01.10.2020 tarihi itibariyle henüz VERBİS’e kayıt başvurusunda bulunmayan veya başvuruda bulunduğu halde bildirimini tamamlamayan veri sorumlularının olduğu tespit edildiği belirtilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bu tespite istinaden, COVID-19 ile mücadele kapsamında fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle bazı veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getiremediğini de göz önünde bulundurarak, VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan veri sorumlularına bu durumun bir yazı ile bildirilmesini uygun bulmuştur.

Bu kapsamda, VERBİS’e kayıt yükümlülüğü olup henüz kayıtlarını tamamlamamış olan veri sorumlularının Kurul tarafından kendilerine yazı ile bildirilen süre içerisinde bu kayıtlarını tamamlamaları gerektiği belirtilmiştir.