Ülke Bazlı Raporların Otomatik Bilgi Değişimine İmkan Verecek Yetkili Makam Anlaşmaları Türkiye ile 38 Ülke Arasında Yürürlüğe Girdi

Yayınlanma Tarihi: 22 Aralık 2020Özet: Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması (CBC MCAA) Beyanı  3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak 1.10.2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Türkiye, Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasını 30.12.2019 tarihinden itibaren imzacı taraflarından biri sayılmıştır. Türkiye, otomatik bilgi değişimine imkan veren ve CBC MCAA’yi yürürlüğe sokan aktivasyonlarını tamamlayarak OECD resmi internet sitesine göre 38 ülke ile  otomatik değişim sürecini başlatmıştır.

Açıklamalar

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak 1.10.2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmış ve  Türkiye, Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasını 30.12.2019 tarihinden itibaren imzacı taraflarından biri sayılmıştır.

Yetkili Makam Anlaşması; aynı anlaşmanın 8. maddesinde yer alan bildirimlerin tamamlanması sonucu 38 ülke ile otomatik bilgi değişimine imkan veren ikili anlaşmalar yürürlüğe girmiştir. Buna göre, şu an itibariyle 38 ülke yetkili makamları arasında Ülke Bazlı Rapor’un değişimini sağlanacaktır.

Yetkili Makam Anlaşmasının yürürlüğe girmesi sonucu Nihai  Ana Merkezi Türkiye dışında olan Çok Uluslu İşletmelerin Türkiye’de mukim İşletmelerinin Grup 2019 ülke bazlı raporlarını İdare’ye  beyan etmeleri gerekmeyecektir.  

Nihai Ana Merkezi Türkiye’de olan Çok Uluslu Gruplar  2019 yılı Ülke Bazlı Raporlarını Türk İdaresine beyan edecekler ve diğer ülkelerdeki iştirakleri için ilave raporlama ya da vekil atama uygulamasına artık gerek kalmayacaktır.

Açıklamalar

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Beyanı 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak 1.10.2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı. Türkiye, Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasını 30.12.2019 tarihinden itibaren imzacı taraflarından biri sayılacaktır.

Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması kapsamında Ülke Bazlı Raporların otomatik değişimi yoluyla vergi idareleri, çok uluslu işletmelerin faaliyetlerini nasıl yapılandırdıklarını ve ekonomik ve istatiksel analizin yanı sıra yüksek transfer fiyatlandırma riskleri ve diğer matrah aşındırma ve kar aktarımı ile ilgili riskleri değerlendirmek amacıyla vergi şeffaflığını arttırmak istemektedirler.

Otomatik bilgi değişimi dahil vergisel amaçlı bilgi değişimine izin verildiği ve ülkelerin Yetki Makamlarına bu türden otomatik bilgi değişimlerinin kapsamı ve biçimini kararlaştırma yetkisi tanındığı belirtilmiştir.

Söz konusu bilgi değişimi iki Yetki Makam arasında gerçekleşecek olmasına rağmen, iki veya çok taraflı bilgi değişiminin de karşılıklı olarak kararlaştırılabileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda bireysel işletmeler de dahil ekonomik sonuçları olan vakaları çözmek amacıyla vergi otoritelerinin görüşmeyi taahhüt ettiği belirtilmiştir.

Yetkili makam anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve gerekli aktivasyonların tamamlanması ile birlikte ana merkezi Türkiye dışında olan Çok Uluslu İşletmelerin Türkiye’de  mukim İşletmelerinin  Türkiye’de tekrar Ülke Bazlı rapor (local filing)  teslimi gerekmeyecektir.

Bununla birlikte  kapsama giren mükelleflerin Ülke Bazlı Rapor bildirim yükümlülüğünü devam edecek ve her sene Haziran aynının sonuna kadar bildirimlerin tamamlanması gerekecektir.

Bilgi değişimi yapılacak ülkelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm

Saygılarımızla,