Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması (CBCR MCAA) Beyanı Cumhurbaşkanı Kararı ile Onaylanarak Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 02 Ekim 2020Konu: Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Beyanı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak 1.10.2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylelikle; Türkiye, Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasını 30.12.2019 tarihinden itibaren imzacı taraflarından biri sayılacaktır.

Özet

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak 1.10.2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı. Türkiye, Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasını 30.12.2019 tarihinden itibaren imzacı taraflarından biri sayılacaktır.

Buna göre, anlaşmaya taraf olan ülkelerin yetkili makamları arasında olan ve taraf olan ülkeler arasında Ülke Bazlı Rapor’un değişimini sağlanacaktır.

Yetkili Makam Anlaşmasının imzalanması sonrası gerekli aktivasyonların da tamamlanması ile ana merkezi Türkiye dışında olan Çok Uluslu İşletmelerin Türkiye’de  mukim İşletmelerinin ülke bazlı raporları İdare’ye  teslimi gerekmeyecektir.  Gerekli aktivasyonların Aralık sonuna kadar tamamlanmaması durumunda söz konusu Grupların Türkiye’de ülke bazlı raporlarını İdare’ye sunma yükümlülükleri devam edebilecektir. Bu konuda gelişmeleri eş zamanlı paylaşacağız.

Bu vesileyle Ülke Bazlı Raporlara İlişkin Bildirimlerin 30 Ekim tarihine kadar yapılması gerektiğini ve ayrıca Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu gönderecek mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairelerinden “Ülke Bazında Raporlama” yetkisi olan kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerektiğini belirtmek isteriz.

Açıklamalar

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması Beyanı 3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak 1.10.2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı. Türkiye, Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasını 30.12.2019 tarihinden itibaren imzacı taraflarından biri sayılacaktır.

Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması kapsamında Ülke Bazlı Raporların otomatik değişimi yoluyla vergi idareleri, çok uluslu işletmelerin faaliyetlerini nasıl yapılandırdıklarını ve ekonomik ve istatiksel analizin yanı sıra yüksek transfer fiyatlandırma riskleri ve diğer matrah aşındırma ve kar aktarımı ile ilgili riskleri değerlendirmek amacıyla vergi şeffaflığını arttırmak istemektedirler.

Otomatik bilgi değişimi dahil vergisel amaçlı bilgi değişimine izin verildiği ve ülkelerin Yetki Makamlarına bu türden otomatik bilgi değişimlerinin kapsamı ve biçimini kararlaştırma yetkisi tanındığı belirtilmiştir.

Söz konusu bilgi değişimi iki Yetki Makam arasında gerçekleşecek olmasına rağmen, iki veya çok taraflı bilgi değişiminin de karşılıklı olarak kararlaştırılabileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda bireysel işletmeler de dahil ekonomik sonuçları olan vakaları çözmek amacıyla vergi otoritelerinin görüşmeyi taahhüt ettiği belirtilmiştir.

Yetkili makam anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile ve gerekli aktivasyonların tamamlanması ile birlikte ana merkezi Türkiye dışında olan Çok Uluslu İşletmelerin Türkiye’de  mukim İşletmelerinin  Türkiye’de tekrar Ülke Bazlı rapor (local filing)  teslimi gerekmeyecektir. Gerekli aktivasyonların Aralık sonuna kadar tamamlanmaması durumunda söz konusu Grupların Türkiye’de ülke bazlı raporlarını İdare’ye sunma yükümlülükleri devam edebilecektir. Bu konuda gelişmeleri eş zamanlı paylaşacağız.

Bununla birlikte  kapsama giren mükelleflerin Ülke Bazlı Rapor bildirim yükümlülüğünü mevcuttur. Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri arasında yer alan “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu”, 4 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ile yapılan açıklamalar gereğince, "İnternet Vergi Dairesi > Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” alanından kullanıma açılmıştır. Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu gönderecek mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairelerinden “Ülke Bazında Raporlama” yetkisi olan kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için söz konusu karara bu linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,