Ülke Bazlı Raporlamalar ile İlgili Önemli Hatırlatmalar

Yayınlanma Tarihi: 07 Aralık 2020Bilindiği üzere 24.02.2020 tarihinde yayınlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile OECD Vergi Matrahı Aşındırması Kar Aktarımı (BEPS) önleyici aksiyon planlarından 13. Eylem planı olan Ülke Bazlı Raporlama ve Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyonun Gözden Geçirilmesi açıklamalı eylem planı Türkiye’de yürürlüğe girmiştir.  Bu kapsamda Ülke Bazlı Raporlama ( Country by Country Reporting/ CBCR) ile ilgili önemli açıklamalarımızı dikkatinize sunmak isteriz.

1.    Konsolide Cirosu 750 Milyon Euro’yu geçen nihai ana merkezi Türkiye’de olan  Çok Uluslu İşletmeler (ÇUİ) ile  yine bu sınırı geçen ancak ana merkezi yurtdışında olan bir ÇUİ’ye ait Türk İştirakler kapsamdadır.

2.    İlk Ülke Bazlı Rapor 2019 yılı için ve 31.12.2020 somuna kadar Türk İdaresine beyan edilecektir.

3.    Ülke Bazlı Rapor kapsamında olan tüm mükellefler Ekim sonuna kadar bildirimlerini yaptılar. Bildirimlerde henüz Türkiye’nin yürüklükte olduğu Yetkili Makam Anlaşması olmadığı için Nihai Ana İşletmenin/Vekil İşletmenin mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında yürürlükte olan bir Yetkili Makam Anlaşması olup olmadığı sorusuna “Hayır” beyanı verilmiş ve bu durumda Türk İdaresine raporlamayı sunacak Raporlayan İşletme olarak Türkiye’deki Şirket belirtilmiştir.

4.    Normal şartlar altında Ülke Bazlı Rapor, Grubun konsolidasyonunun yapılmış olduğu Nihai Ana İşletme ya da Nihai Ana İşletmenin vekil atadığı Vekil İşletme tarafından kendi ülkesine beyan edilmeli ve raporu alan ülke İdaresinin bu raporu Türkiye dahil grubun faaliyet gösterdiği tüm ülke İdareleri ile paylaşması gerekmektedir. Aynı şekilde ana merkezi Türkiye’de olan Grupların Ülke Bazlı raporlarının da yine Türkiye tarafından Grubun faaliyet gösterdiği diğer Ülke İdareleri ile otomatik değişimi esastır.  Ancak bu değişim sadece Yetkili Makam Anlaşmaları  kapsamında yapılabildiği için 2020 sonuna kadar beyan edilecek 2019 yılı ülke bazlı raporları için otomatik değişim mümkün olacak gibi gözükmemektedir.

5.    Bu nedenle Nihai Ana Merkezi Türkiye’de olan Gruplara ek olarak Yetkili Makam anlaşması henüz yürüklükte olmadığı için Nihai Ana Merkezi yurtdışında olan ÇUİ’lere ait Türkiye’de faaliyet gösteren Şirketlerin 2019 yılı Ülke Bazlı Raporlarını Türkiye’de Türk İdaresine 31.12.2020 tarihine kadar sunmaları gerekmektedir. Buna “local filing ya da “seondary filing” denilmektedir.

6.    Raporun en son beyan edilme tarihine kadar yetkili makam anlaşması yürürlüğe girerse bu durumda local filing yapılmasına gerek kalmayacaktır.Ancak bu konu henüz belli olmadığı için  local filing ile ilgili hazırlıkların bir an önce başlanması gerekmektedir.

7.    Öncelikle mutlaka BTRANS şifresi için başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru dilekçe ile yapılacaktır.  Mevcut BTRANS şifresi olması durumunda bile yeni bir kullanıcı adı ve şifre talebi yapılmak durumundadır.

8.    Local filing kapsamında yurtdışından temin edilecek raporlarda Türkiye için bir takım değişikliklerin ve gerekirse xml dönüşümünün yapılabileceği ve yurtdışı noel tatili gibi diğer faktörlerde göz önüne alınarak Grubun 2019 Ülke Bazlı Raporunun excel olarak en kısa sürede Gruptan temin edilmesini tavsiye ederiz.

9.    Raporun beyan edilmeme cezası özel usulsüzlük  cezası olsa da, tam ve zamanında yerine getirilen transfer fiyatlanması dokümantasyonu  ile mükellefe sunulan yüzde 50 ceza indirimi avantajından faydalanmak mümkün olmayacaktır.

 Saygılarımızla,

Sorularınız için vergi@kpmg.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.