Ülke Bazlı Raporlama Kapsamında Ek Rehber Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 01 Aralık 2017Özet: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ("OECD"), bugün itibarıyla matrah aşındırma ve kâr aktarımı ("BEPS") projesi  "Genel Çerçeve"  kapsamında vergi idareleri ve çok uluslu işletmeler için BEPS Aksiyon 13 planında mevcut olan ülke bazlı raporlamanın uygulanmasına yönelik ek rehber yayımlandığını duyurmuştur.    

Açıklamalar

Ek yönergeler, aşağıda verilen spesifik konulara ışık tutmaktadır:

  • Gerçeğe uygun değer ile hazırlanmış olan finansal tablolardaki tutarlar nasıl raporlanır?

  • Ülke Bazlı Raporlama'ya ait Tablo 1'de geçmiş yıl kazançlarındaki negatif görünüm nasıl ele alınır?

  • Birleşmeler/Devralmalar/Bölünmeler nasıl ele alınır?

  • Kıst hesap dönemleri nasıl ele alınır?

  • Toplam konsolide grup gelirinin tanımı

Saygılarımızla,