Ülke Bazlı Raporlama için Şifre İptali

Yayınlanma Tarihi: 18 Şubat 2021Ülke Bazlı Raporların otomatik değişimine imkan veren CBC MCAA Yetkili Makam Anlaşması Yürürlüğe girdiği için Türkiye’de  Ülke Bazlı Raporlama beyanı yapmayacak Mükelleflerin BTRANS şifresi için önceden yapmış oldukları başvurunun iptali için İdare’ye dilekçe vermeleri gerekmektedir.

Mükellefler, 2019 hesap dönemi ülke bazlı raporunu beyan edebilmek için Btrans aracılığı ile veri gönderimi için şifre talep yazısı ile İdare’ye  başvuruda bulunmuşlardır. Türkiye’de faaliyet gösteren ve  Nihai Ana İşletmesi ya da Vekil İşletmesi Yetkili Makam Anlaşması kapsamında  Türkiye’nin bilgi temin edeceği ülkeler arasında olan mükelleflerin  önceden yapmış oldukları başvurularına istinaden kendilerine sağlanan şifrelerin iptali için İdare’ye ayrıca bir dilekçe vermeleri gerektiğini dikkatinize sunmak isteriz.   

Saygılarımızla,