Ülke Bazlı Rapor Beyanı için Süre Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 22 Şubat 202122.02.2021 tarihinde, 2019 hesap dönemi Ülke Bazlı dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılması ve önceden verilen bildirimlerin düzeltilmesine gerek bulunmaması hakkında Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3 yayımlandı.

Açıklamalar

Bilindiği üzere 17/12/2020 tarihli TF-2/2020-1 Sayılı Sirküler ile 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre uzatılmıştır.24 Şubat 2020 tarihli ve 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 6. maddesinin 16. fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak; 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun ve ek olarak Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin 26 Şubat 2021 tarihi sonuna kadar verilmesi gereken ilk ülke bazlı raporun BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 22.02.2021 tarihli 3 seri numaralı Transfer fiyatlandırması Sirküleri ile ; Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak/2020 ve Şubat/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının 31 Mart 2021; Nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletme gruplarının 2019 hesap dönemi ile Ocak – Şubat – Mart – Nisan ve Mayıs/2020’de biten özel hesap dönemlerine ilişkin ilk ülke bazlı raporlarının 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca 2019 hesap dönemine ve 1/1/2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine ilişkin ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunu, anılan Tebliğde belirtilen süreler içinde, İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara ve verildiği tarihteki koşullara uygun şekilde doldurarak İdareye sunan işletmeler tarafından, bu tarihten sonra vuku bulan değişiklikler (ülke bazlı raporların değişimine ilişkin yetkili makam anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile raporlayan işletmenin değişmesi durumu dahil) nedeniyle söz konusu bildirim formunun yeniden verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/151729

Saygılarımızla,