Ücret ve Benzeri Menfaatlerin Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 23 Mayıs 2016Özet: 21 Mayıs 2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nit​​​​elikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik'' ile işçi, gazeteci ve gemi adamlarının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın ödenmesiyle ilgili değişiklikler yapılmıştır.

Açıklamalar:

Söz konusu Yönetmelik  ile yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmektedir:

  • ​5953 sayılı Kanun'a tabi olarak Türkiye genelinde en az 5 (Beş) gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

  • Gazeteci çalıştıran işverenler, aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanunu'nda “işçi” tanımına giren kimseleri çalıştırmaları hâlinde, çalıştırılan gazeteci sayısı ile işçi sayısı toplamının en az 5 (Beş)  olması durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

  • Deniz İş Kanunu'na tabi olarak Türkiye genelinde en az 5 (Beş) gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

  • İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 5 (Beş) olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.
 
Yönetmelik 1 Haziran 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Ek- Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nit​​​​elikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik