UBL-TR (Kod Listeleri) Kılavuzu ve e-fatura Paketi Güncellenmiştir

Yayınlanma Tarihi: 03 Aralık 202125.11.2021 tarihinde yapılan değişiklik ile İstisna ve Tevkifat kod listeleri güncellenmiştir.

Güncelleme ile “İstisna Fatura Tipi”nde yer alan istisna kodlarına (TaxExemptionReasonCodeType alanına) yeni kod (337: Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/h) Maddesi Kapsamındaki Gaz Taşıma Hizmetleri) eklenmiş, önceki versiyonda “Tevkifatlı Fatura Tipi”nde yer alan Tevkifat kodlarından (650: Diğerleri) kodu kaldırılmıştır.

Ek olarak güncellenen e-Fatura Paketi kapsamında; “İstisna Fatura Tipi”nde yer alan istisna kodlarına yeni kod (337) eklenmiş, “Tevkifatlı Fatura Tipi” nde yer alan tevkifat kodlarından (650) kodu kaldırılmış, GİB Portal üzerinden “Kamu Senaryosu” ile düzenlenen faturalarda “İstisnalı Fatura Tipi” ile fatura düzenleme ve “SGK Fatura Tipi” ile düzenlenen faturalarda KDV’siz fatura düzenleyebilme imkanı sağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen güncel paket ve kılavuza aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

·         https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/UBL-TR_Kod_Listeleri-V_1_27.pdf

 

·         https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-FaturaPaketi.zip