Tütün İçeren Sigaralar İle Tütün Yerine Geçen Maddelerden Yapılmış Bazı Tütün Ürünlerinin ve Bazı Tütün Çeşitlerinin ÖTV Oranları ile Asgari Maktu ve Maktu ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Yayınlanma Tarihi: 28 Aralık 2023Tütün İçeren Sigaralar İle Tütün Yerine Geçen Maddelerden Yapılmış Bazı Tütün Ürünlerinin ve Bazı Tütün Çeşitlerinin ÖTV Oranları ile Asgari Maktu ve Maktu ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

28 Aralık 2023 Tarihli ve 32413 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8001 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün içeren sigaralar ile tütün yerine geçen maddelerden yapılmış bazı tütün ürünlerinin ve bazı tütün çeşitlerinin ÖTV oranları ile asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu oran ve tutarların güncel hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

G.T.İ.P. No

Eşyanın Tanımı

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

Eski

Yeni

Eski

Yeni

Eski

Yeni

2402.20

Tütün içeren sigaralar

63

57

1,1114

1,4249

1,1043

4,8058

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, sigaralar)

45

57

0,9982

1,4249

1,3346

4,8058

2403

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homonize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

63

57

1,1114

1,4249

1,1043

4,8058

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

63

57

1,1114

1,4249

1,1043

4,8058

 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı’na bültenimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.