Türkiye ve ABD, dijital ekonominin vergilendirilmesine yönelik 1.Sütun’un yürürlüğü girişi öncesinde geçiş yaklaşımına dair uzlaşmaya vardı

Yayınlanma Tarihi: 24 Kasım 2021Özet: Türkiye ve ABD, dijital ekonominin vergilendirilmesine yönelik olarak OECD/G20 tarafından 08.10.2021 tarihinde açıklanan iki sütunlu yaklaşımın yürürlüğe girmesinden önceki geçiş dönemindeki uygulamalar konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıkladı.

 Açıklamalar:

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği Ofisi, Türkiye dahil bazı ülkeler tarafından uygulanan dijital hizmet vergisine yönelik rekabet soruşturmaları gerçekleştirmiş olup, söz konusu soruşturmalar neticesinde ulaşılan kararları 2 Temmuz 2021 tarihinde duyurmuştur. Alınan kararlarda; Türkiye dahil ilgili ülkelerde uygulanan dijital hizmet vergilerinin ABD merkezli şirketler için ayrımcılığa sebebiyet verdiği, bu vergilerin uluslararası vergilendirme ilkeleri ile uyumlu olmadığı ve ABD merkezli şirketlerin ticaretini olumsuz etkilediği belirtilmiştir. ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, 180 gün içerisinde dijital hizmetlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine yönelik global ölçekte bir çözüme ulaşılmaması durumunda, Türkiye dahil bazı ülkelerden ithal edilecek çeşitli mallar için ek gümrük vergileri uygulayacağını açıklamıştır.

OECD / G20 Kapsayıcı Çerçevesi üyesi olan 136 ülke tarafından 8 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan bildiride, çok uluslu işletmelerin vergilendirilmesine yönelik iki ayaklı bir çözüm üzerinde uzlaşıldığı belirtilmiştir. 1.Sütun (Pillar I) çok uluslu işletmelerin diğer ülkelerde işyeri olmaksızın dijital faaliyetlerden elde ettikleri gelirlerin bir bölümünün pazar (kaynak) ülkelerde vergilendirilmesine olanak tanırken, 2.Sütun (Pillar 2) ise küresel asgari kurumlar vergisi oranı öngörmektedir.  İlgili düzenlemelerin 2023 yılında yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir.

21 Ekim 2021 tarihinde ABD, Avusturya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık, 1. Sütun’u uygulanmaya başlamasından önceki geçiş döneminde dijital hizmet sağlayıcılarının vergilendirilmesine yönelik siyasi bir uzlaşmaya vardıklarını duyurmuştur. ABD, belirtilen ülkelerden ithal edilecek ürünler için aldığı tedbirleri kaldıracağını taahhüt ederken, diğer ülkeler de ABD merkezli şirketler tarafından geçiş döneminde ödenen dijital hizmet vergilerinin 1.Sütun çerçevesinde kaynak ülkelerde ödenecek kurumlar vergisinden mahsubuna olanak tanıyacaktır.

22 Kasım 2021 tarihinde Türkiye ve ABD, Türkiye’nin dijital hizmet vergisi ve ABD’nin dijital hizmet vergisine ilişkin ticari tedbirleri bakımından, yukarıda belirtilen 21 Ekim 2021 tarihli uzlaşı kapsamında geçerli olan şartların aynısının Türkiye ile ABD arasında da geçerli olacağı konusunda anlaşmışlardır. Buna göre Türkiye, 21 Ekim 2021 tarihinde ABD ve diğer 5 ülke arasında yapılan uzlaşıya atıf yoluyla dahil edilmiştir.

Türkiye ve ABD, bu uzlaşı kapsamındaki taahhütler konusunda ortak bir anlayışa sahip olunması için yakın temasta kalacak ve bu konuda görüş farklılıkları olması halinde bu durumu yapıcı diyalog yoluyla çözmeye çalışacaklardır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili duyurusuna bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.