Türkiye ile Sierra Leone Arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin Kanun yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 18 Ekim 2023Türkiye ile Sierra Leone Arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin Kanun yayımlandı

17.10.2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmi Gazete’de 3 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin 7462 sayılı Kanun yayımlanmıştır.

30 maddeden oluşan söz konusu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, OECD Çerçeve Anlaşma hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır. Bu kapsamda, ilk maddelerinde Kapsanan Kişiler, Kapsanan Vergiler, Genel Tanımlar, Mukimlik ve İş Yeri tanımlarına yer verilirken, diğer maddelerde Gayrimenkul Varlıklar; Ticari Kazançlar; Uluslararası Deniz ve Hava Taşımacılığı, Bağımlı Teşebbüsler, Temettüler, Faiz, Gayrimaddi Hak Bedelleri, Sermaye Değer Artış Kazançları, Serbest Meslek Faaliyetleri, Ücret Gelirleri de dahil olmak üzere gelir üzerinden alınan vergilere ilişkin çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik hükümlere yer verilmiştir.

Anlaşmanın 10. maddesinde temettü üzerinden kaynak ülkede alınacak vergi doğrudan doğruya en az %25’inin elinde tutan bir şirket ise %5’ini, tüm diğer durumlarda ise %10’unu, 11. ve 12. maddesinde de faiz ve gayrimaddi hak bedellerinden kaynak ülkede alınacak verginin %10’u aşmayacağı hüküm altına alınmıştır. Anlaşmanın serbest meslek kazançlarına ilişkin 14. maddesi sadece gerçek kişiler açısından uygulanacak olup, kurumlar tarafından sunulan benzeri hizmetler anlaşmanın İşyeri başlıklı 5. maddesi çerçevesinde değerlendirilecektir.

Söz konusu vergi anlaşması, taraf devletlerin bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli olan kendi iç hukuk işlemlerinin tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollardan bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla,