Türkiye ile Senegal Arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin Kanun yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 08 Kasım 2023Türkiye ile Senegal Arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin Kanun yayımlandı

02.11.2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmi Gazete’de 14 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün, Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair “Notalarla” birlikte onaylanmasına ilişkin 7466 sayılı Kanun yayımlanmıştır.

30 maddeden oluşan söz konusu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, OECD Çerçeve Anlaşma hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır. Bu kapsamda, ilk maddelerinde Kapsanan Kişiler, Kapsanan Vergiler, Genel Tanımlar, Mukimlik ve İş Yeri tanımlarına yer verilirken, diğer maddelerde Gayrimenkul Varlıklar; Ticari Kazançlar; Uluslararası Deniz, Hava ve Kara Taşımacılığı, Bağımlı Teşebbüsler, Temettüler, Faiz, Gayrimaddi Hak Bedelleri, Sermaye Değer Artış Kazançları, Serbest Meslek Faaliyetleri, Ücret Gelirleri de dahil olmak üzere gelir üzerinden alınan vergilere ilişkin çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik hükümlere yer verilmiştir.

Anlaşmanın 10. maddesinde temettü üzerinden kaynak ülkede alınacak verginin doğrudan doğruya en az %20’sini elinde tutan bir şirket ise %5’i, tüm diğer durumlarda %10’u aşamayacağı; 11. maddesinde faiz bedellerinden kaynak ülkede alınacak verginin %10’u aşmayacağı; 12. maddesinde ise gayrimaddi hak bedellerinden kaynak ülkede alınacak verginin, bedelin “edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakkının, her nevi patentin, ticari markanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında veya sınai, ticari veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimi karşılığında” ödenmesi halinde %10’u, “sınai, ticari, tarımsal veya bilimsel teçhizatın kullanımı veya kullanım hakkı karşılığında” ödenmesi halinde ise %8’i aşmayacağı hüküm altına alınmıştır. Anlaşmanın serbest meslek kazançlarına ilişkin 14. maddesi sadece gerçek kişiler açısından uygulanacak olup, kurumlar tarafından sunulan benzeri hizmetler anlaşmanın İşyeri başlıklı 5. maddesi çerçevesinde değerlendirilecektir.

Söz konusu vergi anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için taraf devletler kendi mevzuatlarında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diplomatik yollardan birbirlerine bildireceklerdir.

Saygılarımızla,