Türkiye ile Nijerya Arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin Kanun yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 18 Ekim 2023Türkiye ile Nijerya Arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin Kanun yayımlandı

17.10.2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmi Gazete’de 20 Ekim 2021 tarihinde Abuja’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin 7463 sayılı Kanun yayımlanmıştır.

31 maddeden oluşan söz konusu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, OECD Çerçeve Anlaşma hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır. Bu kapsamda, ilk maddelerinde Kapsanan Kişiler, Kapsanan Vergiler, Genel Tanımlar, Mukimlik ve İş Yeri tanımlarına yer verilirken, diğer maddelerde Gayrimenkul Varlıklar; Ticari Kazançlar; Uluslararası Deniz ve Hava Taşımacılığı, Bağımlı Teşebbüsler, Temettüler, Faiz, Gayrimaddi Hak Bedelleri, Teknik Hizmet Bedelleri, Sermaye Değer Artış Kazançları, Serbest Meslek Faaliyetleri, Ücret Gelirleri de dahil olmak üzere gelir üzerinden alınan vergilere ilişkin çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik hükümlere yer verilmiştir.

Anlaşmanın 10, 11, 12 ve 13. Maddelerinde; temettü, faiz, gayrimaddi hak ve teknik hizmet bedellerinden kaynak ülkede alınacak verginin %7,5’i aşmayacağı hüküm altına alınmıştır. Anlaşmanın serbest meslek kazançlarına ilişkin 15. maddesi sadece gerçek kişiler açısından uygulanacak olup, kurumlar tarafından sunulan benzeri hizmetler anlaşmanın İşyeri başlıklı 5. maddesi çerçevesinde değerlendirilecektir.

Akit devletlerin hükümetleri, ilgili anlaşmanın yürürlüğe girmesi için iç hukuk işlemlerini tamamladıklarını diplomatik yollardan birbirlerine bildireceklerdir. Anlaşma, söz konusu yazılı bildirimlerden sonuncusunun alındığı tarihi takip eden 30 günlük süreden sonra yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla,