Türkiye ile Irak arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 09 Mayıs 202227.04.2022 tarihli ve 31822 sayılı Resmi Gazete’de, 17 Aralık 2020 tarihinde imzalanan ve 7390 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın onaylanması ilişkin 5534 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

30 maddeden oluşan söz konusu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasu, OECD Çerçeve Anlaşma hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır. Bu kapsamda, ilk maddelerinde Kapsanan Kişiler, Kapsanan Vergiler, Genel Tanımlar, Mukimlik ve İş Yeri tanımlarına yer verilirken, diğer maddelerde Gayrimenkul Varlıklar; Ticari Kazançlar; Uluslararası Deniz, Hava ve Kara Taşımacılığı, Bağımlı Teşebbüsler, Temettüler, Faiz, Gayrimaddi Hak Bedelleri, Sermaye Değer Artış Kazançları, Serbest Meslek Faaliyetleri, Ücret Gelirleri de dahil olmak üzere gelir üzerinden alınan vergilere ilişkin çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik hükümlere yer verilmiştir.

Anlaşmanın 10. ve 11. maddelerinde, temettü ve faizler üzerinden kaynak ülkede alınacak verginin %10’u, 12. maddesinde de gayrimaddi hak bedellerinden kaynak ülkede alınacak verginin %5’i aşmayacağı hüküm altına alınmıştır. Anlaşmanın serbest meslek kazançlarına ilişkin 14. maddesi sadece gerçek kişiler açısından uygulanacak olup, kurumlar tarafından sunulan benzeri hizmetler anlaşmanın İşyeri başlıklı 5. maddesi çerçevesinde değerlendirilecektir.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için prosedür Türkiye açısından tamamlanmış olup, Anlaşma’nın 29.maddesi çerçevesinde karşılıklı bildirimlerin tamamlanmasıyla ilgili anlaşma yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla,