“Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Makamı ve Amerika Birleşik Devletleri Yetkili Makamı Arasında Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Anlaşma”nın Yürürlük Tarihi Belirlenmiştir

Yayınlanma Tarihi: 14 Eylül 202213.09.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Makamı ve Amerika Birleşik Devletleri Yetkili Makamı Arasında Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Anlaşma”nın yürürlük tarihi 24 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ülke Bazlı Raporların (CBCR) otomatik değişimine imkan veren iki taraflı Yetkili Makam Anlaşması (Bilateral Competent Authority Arrangement) 17.11.2021 tarihinde Ankara’da imzalanmış ve 24.11.2021 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri vergi idaresi IRS’in sitesinde ilan edilmişti. Yetkili Makam Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile, 01.01.2019 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri ile takip eden dönemlere ilişkin olarak ABD ve Türkiye arasında Ülke Bazlı Rapor bilgi değişimi gerçekleştirilecekti. Söz konusu Yetkili Makam Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi için iç mevzuata göre onay süreçlerinin tamamlanması gerekmekteydi.

13.09.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6033 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Makamı ve Amerika Birleşik Devletleri Yetkili Makamı Arasında Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Anlaşma’nın yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine uygulanmak üzere 24 Kasım 2021 olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi ABD’de bulunan çok uluslu işletme gruplarının Türkiye’de mukim olan işletmelerinin, 2020 hesap dönemi itibariyle bağlı bulundukları işletme grubuna ilişkin olarak Ülke Bazlı Raporlarını Türkiye’de yerel olarak beyan etme yükümlülükleri ortadan kalkmıştır.