Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hk. Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10.01.2023 Tarih ve 32069 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 10 Ocak 2023Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/2) 10.01.2023 Tarih ve 32069 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı

 

Özet: Yayımlanan tebliğ ile yurtiçi yerleşik gerçek kişiler bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişiler ise 31/12/2021 ile 31/12/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankada yer alan yabancı paralarını (ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini) kur korumalı mevduat kapsamında dönüşüme tabi tutabileceklerdir.

MADDE 1- 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişiklik Öncesi

Değişiklik Sonrası

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/9/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 31/12/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer