Tüketici Kredilerinde %5 Olarak Uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini %10’a Çıkaran 5729 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 13 Haziran 202211.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5729 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tüketici Kredilerinde lehe alınan paralara uygulanmakta olan %5 nisbetindeki BSMV, %10’a çıkarılmış olup ekli Karar, bültenimizde açıklanmıştır.

“5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 1/1. maddesinin (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir:

“ğ) Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden %10”

Bu Karar, yayımı tarihinden itibaren kullandırılacak “tüketici kredilerine” uygulanmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandığı 11.06.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 11.06.2022 tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerinde BSMV oranı %10 olarak uygulanacaktır.