TÜİK "2016 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" Sonuçları Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 20 Kasım 2017Özet: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2016 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması, 2016 yılında bir önceki yıla göre 4 milyar 26 milyon TL artarak, %19,5 artışla 24 milyar 641 milyon TL'ye yükseldi. 

Açıklamalar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2016 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara ilişkin detaylı açıklama ve ilgili tabloya bültenimizde yer verilmiştir.

2016 Yılı Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Ar-Ge istatistiklerinin derlenmesinde uluslararası referans kaynağı olan Frascati Kılavuzu 2015 yılında güncellenmiştir. Güncellenen kılavuz ve ilave veri gereksinimleri de dikkate alınarak, diğer ülke istatistik ofisleri ile benzer şekilde veri toplama ve raporlama yöntemi iyileştirilmiştir. Bu çalışma doğrultusunda kapsam eksiklikleri giderilmiş ve yükseköğretim Ar-Ge harcamaları tahmin modeli iyileştirilmiştir. Yürütülen çalışmalar sonucunda, toplam büyüklükler itibariyle geçmişe dönük revizyon yapmayı gerektirecek bir fark oluşmamış olup, sadece yükseköğretimin 2008-2015 dönemine ilişkin finans kaynaklarının içsel dağılımı yeni duruma göre güncellenmiştir.

Ar-Ge harcaması 2016 yılında 24 milyar 641 milyon TL'ye yükseldi.

Buna göre, gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2016'da bir önceki yıla göre %19,5 artışla 24 milyar 641 milyon liraya yükseldi. Söz konusu harcamanın gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2016'da %0,94 oldu. Bu oran 2015 yılında, %0,88 olarak hesaplanmıştı.​

56-1.jpg

56-2.jpg

Mali ve mali olmayan şirketler, Ar-Ge finansmanında %46,7'lik bir oran ile en fazla Ar-Ge harcamasını yaptı.

Ar-Ge harcamalarının 2016 yılında %46,7'si mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken bunu %35,1 ile genel devlet, %14,4 ile yükseköğretim, %3,7 ile yurtdışı kaynaklar ve %0,1 ile yurtiçi diğer kaynaklar takip etti. 

56-3.jpg

2015 yılına göre yüzde 12'lik bir artışla, tam zaman eşdeğeri cinsinden 136 bin 953 Ar-Ge personeli çalıştı.

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2016 yılında toplam 136 bin 953 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış %12 oldu. Ar-Ge personelinin sektörler itibarı ile dağılımına bakıldığında ise, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2016 yılında %53'ü mali ve mali olmayan şirketlerde, %38,4'ü yükseköğretimde ve %8,6'sı ise kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.

56-4.jpg

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 43 bin 48 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının %31,4'ünü oluşturdu. TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı mali ve mali olmayan şirketlerde %24,3,  genel devlette %26,8, yükseköğretimde ise %42,3 olarak gerçekleşti.

Ek- TÜİK Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 2016

Saygılarımızla, 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde +90 (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da eakin @kpmg.com elektronik posta adresinden Emrah Akın ile irtibat kurmanızı rica ederiz.