Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ Taslağı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 17 Nisan 2020Özet: 24.02.2020 tarihinde yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde (Seri No 1) değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ Taslağı kamuoyu görüşlerine açılmıştır.

Söz konusu tebliğ taslağı ile OECD Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) projesi 13. Eylem Planı kapsamında Ülke Bazlı Raporlama (CBCR) ve Genel Rapor( Master file) belgelendirme yükümlülükleri detaylı olarak açıklanmış, ilişkili kişi tanımı örnekler ile sunulmuştur.

Tebliğ taslağı kapsamında Ülke Bazlı Rapor formatı ve bildirim formatı paylaşılarak ülke bazlı rapor kapsamına giren mükelleflerin bilgisine sunulmuştur.

Tebliğ taslağı ile yapılan detay açıklamalar kapsamında Ülke Bazlı Rapor ve Genel Rapor uygulamalarının OECD modeli esas alınarak yapılacağı anlaşılmıştır.

Açıklamalar

Bilindiği üzere 24.02.2020 tarih ve 2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumlar Vergisi Madde 13 ilişkili kişi tanımı değişmiş; Transfer fiyatlandırması Yöntemleri arasındaki hiyerarşi kaldırılmış, transfer Fiyatlandırması dokümantasyonu olan mükelleflere ceza indiriminin sağlanmış ve Peşin Fiyatlandırma anlaşmalarının geriye dönük olarak yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Aynı şekilde ilgili Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yıllık belgelendirme başlıklı bölüm yeniden düzenlenerek genel rapor, yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve ülke bazlı rapor bölümleri düzenlenmiştir. Bununla birlikte Tebliğ taslağında tarafların transfer fiyatlandırması kapsamında ilişkili kişi sayılması için dikkate alınacak yüzde 10 dolaylı ve doğrudan ortaklık ilişkisinin nasıl belirleneceği örnekler ile açıklanmıştır.

Tebliğ taslağı kapsamında Ülke Bazlı Rapor Formatı ve Ülke Bazlı Rapor Bildirim formatı paylaşılmış olup, ülke bazlı rapor bildirimini yapacak mükelleflerin bilgisine sunulmuştur.

4 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğ Taslağı ile yapılan detay açıklamalar doğrultusunda Ülke Bazlı Rapor ve Genel Rapor uygulamalarının OECD modeli esas alınarak yapılacağı anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili tebliğ taslağını bültenimizin ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,