Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (Seri No 1) Değişiklik Yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ Taslağı ve Ülke Bazlı Rapor Bildirim Süresi

Yayınlanma Tarihi: 31 Ağustos 2020



24.02.2020 tarihinde yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde (Seri No 1) değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ Taslağı kamuoyu görüşlerine açılmıştır.Söz konusu tebliğ taslağı ile OECD Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) projesi 13. Eylem Planı kapsamında Ülke Bazlı Raporlama (CBCR) ve Genel Rapor( Master file) belgelendirme yükümlülükleri detaylı olarak açıklanmış, ilişkili kişi tanımı örnekler ile sunulmuştur.

Tebliğ taslağı kapsamında Ülke Bazlı Rapor formatı ve bildirim formatı paylaşılarak ülke bazlı rapor kapsamına giren mükelleflerin bilgisine sunulmuştur. Tebliğ taslağı kapsamında Ülke Bazlı Rapor Formatı ve Ülke Bazlı Rapor Bildirim formatı paylaşılmış olup, ülke bazlı rapor bildirimini yapacak mükelleflerin bilgisine sunulmuştur. 4 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğ Taslağı ile 2019 hesap dönemi Ülke Bazlı Raporun Bildirim Süresi 31.08.2020 olarak belirtilmiştir. Bununla birlikte bugün itibariyle henüz sistemde söz konusu bildirim formunun  nasıl beyan edileceği netleşmemiş olup, söz konusu bildirim ile ilgili ilave açıklama da henüz yapılmamıştır.  Bu nedenle ülke bazlı rapor bildirim süresinin uzatılacağı öngörülmektedir. Gelişmeleri sizler ile  paylaşmaya devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,