TOKİ Projelerine Gayrimenkul Yatırım Fonu Desteği

Yayınlanma Tarihi: 30 Kasım 2016Özet: III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair III-52.3.B sayılı Tebliğ 30 Kasım 2016 tarihli ve 29904 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Açıklamalar

30 Kasım 2016 tarihli ve 29904 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle Gayrimenkul Yatırım Fonları adına Fon Kurucuları ve Portföy Yöneticileri'nin, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası A.Ş., belediyeler ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve/veya yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının bulunduğu şirketler tarafından gerçekleştirilen inşaat ruhsatı alınmış projeler kapsamındaki bağımsız bölümlerin (inşaatın tamamlanma oranına bakılmaksızın) fon portföylerine dahil edebilmelerine izin verilmiştir.

Yukarıda açıklandığı şekilde izin verilenlerin dışında gayrimenkul projelerine yatırım yapılması, gayrimenkullerin inşaat işlerini fonların üstlenmesi ve bu amaçla personel ve ekipman edinmeleri imkanı ile fonların alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkulü satın alması, satması, kiralaması, kiraya vermesi ve satın alma veya satmayı vaad etmesi imkanı ise tamamen ortadan kaldırılmıştır.  

Ek- Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.b)​​

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (216) 6819100 numaralı telefondan ya da onurkucuk@kpmg.com elektronik posta adresinden Onur Küçük ile irtibat kurmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla,